You are currently viewing บทเรียนสำคัญ จากประสบการณ์

บทเรียนสำคัญ จากประสบการณ์

  • Post author:
  • Post category:Blog

ตั้งแต่เราเกิดมาและเริ่มมีความทรงจำอยู่ในความคิดของเรา ทุกอย่างที่เราเคยได้ประสบพบเจอมาถือว่าเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งทั้งสิ้น นอกจากเรื่องของการเรียนหรือการศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆแล้วนั้น สิ่งที่เราได้พบเจอและประสบมาในชีวิตแต่ละวันของเราก็ถือได้ว่าเป็น บทเรียนสำคัญ ของเราด้วยเช่นกัน  สิ่งที่เราได้พบเจอหรือเรียนรู้มาก่อนหน้านั้นเราเรียกว่าเป็นประสบการณ์นั่นเอง ประสบการณ์นั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่อย่างใด หากเราได้ตระหนักรู้ถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็สามารถนำประสบการณ์นั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการทำอย่างอื่น หรือเพื่อเป็นข้อเตือนใจให้เราระวังสำหรับประสบการณ์ที่ผิดพลาดไม่ให้เกิดเรื่องที่ผิดพลาดซ้ำเกิดขึ้นในอนาคตได้

บทเรียนสำคัญ จำและนำไปใช้

ตัวอย่างของการนำประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือในเรื่องของการสมัครงาน ที่มักจะมีการสอบถามหรือให้กรอกประวัติในใบเรซูเม่เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา และหลายบริษัทนั้นมักจะรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องในด้านที่ต้องการพนักงานเข้ามาช่วยเหลือในตำแหน่งนั้นนั้นของบริษัทอยู่ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเราสามารถนำประสบการณ์ของเรามาใช้ประโยชน์ได้ดีอย่างไรตามที่บริษัทนั้นต้องการคนที่มีประสบการณ์มาก่อน เพราะการที่เคยทำสิ่งใดสิ่งนั้นมาแล้วก็มักจะทำสิ่งนั้นได้ดีและมีความคล่องแคล่วไม่จำเป็นต้องสอนงานมากและยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนางานต่อยอดให้ดีมากยิ่งขึ้นได้กว่าเดิม ยิ่งตำแหน่งไหนที่ต้องการคนเข้ามาช่วยงานแบบเร่งด่วน การรับคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนเข้ามาจึงค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่า

สิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์

นอกจากเรื่องการนำความรู้ที่เราได้ผ่านมามาเป็นประสบการณ์เพื่อช่วยในเรื่องของการทำงานแล้วนั้น ประสบการณ์ในชีวิตก็สำคัญเช่นกัน สิ่งใดที่เราเคยทำมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีหรือควรทำแบบไหนถึงจะเป็นช่องทางการแก้ปัญหาหรือการใช้ชีวิตได้ดีมากกว่า เราควรเรียนรู้จากสิ่งสิ่งนั้นและต้องระวังอย่าให้เกิดความผิดพลาดซ้ำขึ้นอีก อะไรที่เราเคยทำมาแล้วเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก่อให้เกิดผลเสีย เราย่อมรู้อยู่แล้วว่าผลที่ตามมานั้นจะเป็นอย่างไร ดังนั้นเราจึงควรนำประสบการณ์นั้นมาเป็นบทเรียนสำคัญที่เราจะต้องจดจำและปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำในชีวิตขึ้นมาได้อีก สิ่งนี้สำคัญมากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีก และบางเรื่องอาจส่งผลกระทบต่อเราไปทั้งชีวิต